New! Now we have a Telegram bot - @PaytUPBot

Giới thiệu về công ty

Công ty PAYTUP LTD, được thành lập năm 2016, có trụ sở tại London.

Mục tiêu chính của công ty là cung cấp các giải pháp thanh toán tối ưu. Các dịch vụ của PAYTUP LTD được khách hàng ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới sử dụng.

PAYTUP là lựa chọn tốt nhất cho công cụ thanh toán. PAYTUP được các chuyên gia trong lĩnh vực Thương mại điện tử và Internet sáng lập ra và họ cũng đang có kế hoạch phát triển các ứng dụng di động tiện lợi cho việc quản lý thẻ và ví bằng điện thoại di động ở mọi nơi trên toàn thế giới. Nhờ có dịch vụ PAYTUP, bạn có thể thực hiện các dịch vụ thanh toán trên Internet, trả lương nhân viên, chấp nhận thanh toán và thanh toán mua hàng qua thẻ. Chúng tôi cũng có các nhà giao dịch chuyên gia có thể phát triển nguồn vốn của bạn thông qua Ngoại hối. Bạn có thể kiểm tra quản ý số tiền của mình trực tiếp từ tài khoản cá nhân của bạn.

Đăng ký
Dịch vụ hỗ trợ
+44 20 3286 5046