New! Now we have a Telegram bot - @PaytUPBot

Phí

Khung giá cung cấp nhiều ưu đãi tuyệt vời như miễn phí đăng ký, dịch vụ tài khoản, ký quỹ tối thiểu và phí rút tiền và nạp ví qua nhiều hệ thống thanh toán khác nhau. Dưới đây là các giới hạn của tài khoản đã xác minh và chưa được xác minh

Phí ví PAYTUP

Tùy chọn Tài khoản chưa được xác minh Tài khoản đã xác minh
Mở tài khoản Miễn phí Miễn phí
Giao dịch nội bộ Miễn phí Miễn phí
Nạp tài khoản Nạp tài khoản
PerfectMoney 1.5% 1.5%
Payeer 1.5% 1.5%
Bitcoin 1.5% 1.5%
AdvCash 1.5% 1.5%
Payza 1.5% 1.5%
Rút tiền Rút tiền
PerfectMoney 0% 0%
Payeer 0% 0%
Bitcoin 0% 0%
AdvCash 0% 0%
Payza 0% 0%
QIWI 5% 5%
Yandex.Money 5% 5%
MTS/Beeline/Tele2/Megafone 5% 5%
VISA RUS 4.9% + 45 RUB 4.9% + 45 RUB
MASTERCARD RUS 4.9% + 45 RUB 4.9% + 45 RUB
VISA INTERNATIONAL 5.4% + 5 USD 5.4% + 5 USD
MASTERCARD INTERNATIONAL 5.4% + 5 USD 5.4% + 5 USD
Thẻ PAYTUP Sau khi xác minh 1%
Giới hạn giao dịch Giới hạn giao dịch
Nạp ví Không giới hạn Không giới hạn
Chuyển khoản hệ thống nội bộ Không giới hạn Không giới hạn
Rút tiền từ ví của bạn 3 000 $ mỗi ngày Không giới hạn
Dịch vụ hỗ trợ
+44 20 3286 5046